• 06 - 55 797 166 (na 19:00)
  • info@kczeist.nl
  • Blikkenburgerlaan 125, 3703CV Zeist

bezoekadres

Blikkenburgerlaan 125, Zeist
(alleen tijdens trainingen)

Telefoonnummer

(let op na 19:00)
06 – 557 971 66

Wedstrijd training Obedience

Kom op zaterdag 29 augustus trainen met je hond bij KC Zeist e.o.!

Gerard Tomassen en Ellen van Dort organiseren deze leuke training voor baas en hond, waarbij het doel is om de wedstrijden voor je hond leuk en minder spannend te maken. Met betere resultaten en een leuke, positieve ervaring tot gevolg.
Tijdens de training werk je samen met de keurmeesters en ringmeesters toe naar een goed resultaat, waarbij het natuurlijk is toegestaan om middels een speeltje of een beloning in de vorm van een lekker voertje je hond te belonen. Waar nodig bieden wij jou de hulp.
Keurmeesters: Cor van Dort en Ellen van Dort
Ringmeesters: Sjoerd Sijmonsma en Maria Groot
Geef je nu op
Doe ook mee aan de Wedstrijdtraining Obedience en geef je nu op. Stuur een mail naar tomasseng@gmail.com en vermeld de training, de naam van de deelnemer, de naam van de hond en in welke klasse je wilt trainen. Inschrijven is mogelijk t/m 22 augustus en er is plek voor maximaal 50 deelnemers.
De kosten voor deze training bedragen € 12,50. Maak dit bedrag over op NL70INGB0000007975 t.n.v. KC Zeist e.o., o.v.v. Training Obedience en de naam van de deelnemer.
We hopen jou en je hond te mogen verwelkomen op 29 augustus!