• info@kczeist.nl
 • Blikkenburgerlaan 125, 3703CV Zeist

bezoekadres

Blikkenburgerlaan 125, Zeist
(alleen tijdens trainingen)

Voor vragen?

Stuur een mail naar info@kczeist.nl

Parkeren

 • Op het terrein van KC Zeist mag alleen door instructeurs worden geparkeerd. (Parkeer uw auto op de Zinzendorflaan). Hier is slechts beperkte parkeerruimte. Alle overige parkeergelegenheid is gereserveerd voor de medewerkers van KC Zeist.

Clubgebouw en terras

 • Honden mogen mee naar binnen, mits zij zich sociaal en rustig gedragen (naar mens en hond).
 • In het gehele clubgebouw geldt een wettelijk rookverbod.

Terrein

 • Bij het betreden en verlaten van het KC Zeist-terrein gebruik maken van de aanwezige paden.
 • Er staan hekken rond het terrein, maar dit is geen garantie dat de hond hier niet langs /onder door kan, dus houd hier rekening mee.
 • Op het terrein van KC Zeist zijn kinderen van harte welkom, mits onder toezicht van een volwassene.
 • Zorg ervoor dat uw hond geen problemen kan veroorzaken voor andere honden.
 • Laat geen afval achter (ook geen sigarettenpeuken!) e.d. in het clubhuis staan afvalbakken.
 • Wanneer er op het terrein of op de weg er naar toe een ongelukje gebeurt, dan dit zelf even met een poepzakje/plastic zakje opruimen. Op het veld een emmer water gebruiken.
 • Voor de veiligheid van mens en dier graag de honden aangelijnd houden vanaf de parkeerplaats, zodat iedereen op een rustige manier naar de trainingsveld kan komen.
 • Op de gehele KC Zeist terrein (dus ook in het clubgebouw en op het veld!) zijn de honden altijd aangelijnd tenzij in opdracht van uw trainer anders wordt bepaald. Trainers kunnen ten alle tijden maatregelen nemen als de veiligheid van de cursisten of honden in gevaar komt.

Training

Voor u:

 • Er wordt verwacht van u dat u op tijd aanwezig bent. De lessen beginnen en eindigen op tijd.
 • Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de les is niet toegestaan (Overleg met uw instructeur bij eventuele overmacht).
 • Tijdens het volgen van de lessen en/of het verblijf in het clubhuis “De Bench” mag NIET worden gerookt.
 • Gebruik stevig schoeisel en kleding. Er wordt getraind op een grasveld. Honden kunnen tegen u op lopen of springen, waardoor het evenwicht belangrijk is. Ook uw kleding moet tegen een stootje of vlekken kunnen. Zorg voor een jas of vest met zakken (hier kunt u uw speeltje, poepzakjes en beloningskoekjes in doen).
 • Als u verhinderd bent om de training te volgen dient u dit voorafgaand aan de les door te geven aan de betreffende instructeur (noteer de naam en het telefoonnummer bij de eerste les).
 • Zonder toestemming van de betreffende instructeur(s) mag GEEN gebruik worden gemaakt van agilitymateriaal, hoopersmateriaal of flyballmateriaal.
 • In principe gaat de training altijd door, bij extreme omstandigheden (hevige regen/onweer/sneeuwval) kunnen de trainingen worden afgelast. Informeer in een dergelijk geval bij uw instructeur.

Voor de hond:

 • Omdat “zware” activiteit vlak na het eten niet goed is voor de hond dient u de hond vanaf 2 uur voor aanvang van de training niet te laten eten.
 • Om te voorkomen dat de hond een grote of kleine boodschap tijdens de training doet, is het verstandig om de hond goed uit te laten voor aanvang van de training buiten het trainingsterrein van KC Zeist.
 • Wanneer een hond op het veld toch een ongelukje krijgt moet u dit zelf met een poepzakje en/of een emmer water opruimen en deponeren in de daartoe bestemde afvalbak.
 • Neem altijd een speeltje en beloningskoekjes voor de hond mee naar de les.
 • Wanneer driemaal zonder kennisgeving aan de instructeur de training wordt gemist, volgt uitsluiting van de cursus.
 • Ruw gedrag tegenover honden wordt NIET geaccepteerd.
 • Loopse teven kunnen niet aan de training deelnemen.
 • De hond moet minimaal 1 jaar zijn (afhankelijk van de grootte) voordat ze deel kunnen nemen aan Agility.
 • Op het trainingsveld zijn de honden altijd aangelijnd, tenzij in opdracht van uw instructeur anders wordt bepaald.
 • KC Zeist is niet aansprakelijk voor schade welke uw hond toebrengt aan derden. Sluit daarom een uitgebreide WA verzekering af.

Wij wensen u veel trainingsplezier!