• info@kczeist.nl
  • Blikkenburgerlaan 125, 3703CV Zeist

bezoekadres

Blikkenburgerlaan 125, Zeist
(alleen tijdens trainingen)

Voor vragen?

Stuur een mail naar info@kczeist.nl

Lidmaatschap


Klik hier om lid te worden

Inschrijven cursus
De inschrijving wordt alleen geaccepteerd indien ook volledig is betaald. Zonder lidmaatschap kunt u helaas geen cursus volgen.

Cursusgeld wordt niet geretourneerd.

Lidmaatschap
In het eerste jaar betaald u via iDeal en voor het volgende jaar word het afgeschreven via automatische incasso tot wederopzegging.

  • Automatische incasso lidmaatschapsgeld

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Kynologenclub Zeist e.o. het bedrag van het lidmaatschapsgeld per kalenderjaar van zijn/haar, genoemde, rekening  afgeschreven tot wederopzegging

  • Entreegeld €5,00 (eenmalig)
  • Lidmaatschap € 17,50 per jaar
  • Gezinsleden, Junioren en 65+ €8,75 per jaar

Indien de machtiging oninbaar blijkt, wordt er € 5,- administratiekosten extra in rekening gebracht.

Afmelden lidmaatschap
Wanneer u het lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit voor 1 december van het lopende verenigingsjaar/kalenderjaar schriftelijk aan de ledenadministratie mee te delen. Zonder opzegging is contributie over het volgende jaar verschuldigd.

Indien u uw lidmaatschap van de KC Zeist wilt opzeggen dan kan dat uitsluitend schriftelijk:
mail : ledenadministratie@kczeist.nl
per post: Postbus 109, 3700 AC Zeist

WA verzekeringen
De vereniging is niet aansprakelijk voor de schade welke uw hond aan derden toebrengt. Sluit daarom een uitgebreide W.A. verzekering af.


Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de cursuscoördinator: 

Dhr. E. de Boer via info@kczeist.nl