• info@kczeist.nl
  • Blikkenburgerlaan 125, 3703CV Zeist

bezoekadres

Blikkenburgerlaan 125, Zeist
(alleen tijdens trainingen)

Voor vragen?

Stuur een mail naar info@kczeist.nl

Wat kost een cursus en het lidmaatschap?

De kosten voor onze cursussen staan vermeld in onderstaande tabel. Voor alle cursussen geldt dat je lid moet zijn van onze vereniging. Prijzen per 1 januari 2021     Lidmaatschap €17,50 per jaar Gezinsleden, junioren en 65+ leden €8,75 per jaar Entreegeld leden €5,00 éénmalig Gedragsbegeleiding   Op aanvraag Puppycursus €57,50 per cursus       Sport en Spel €30,00 […]

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Wanneer u het lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit voor 1 december van het lopende verenigingsjaar/kalenderjaar schriftelijk aan de ledenadministratie mee te delen. Zonder opzegging is contributie over het volgende jaar verschuldigd. Indien u uw lidmaatschap van de KC Zeist wilt opzeggen dan kan dat uitsluitend schriftelijk: mail : ledenadministratie@kczeist.nl per post: Postbus 109, 3700 AC Zeist

Kan ik een factuur ontvangen voor het volgen van een cursus?

Voor reguliere cursussen en het lidmaatschap kunnen wij geen officiële factuur aanmaken. Onder een officiële factuur verstaan wij een factuur welke voldoet aan de eisen van de belastingdienst voor het opvoeren in een administratie. De reden hiervoor zijn technische beperkingen in ons inschrijfsysteem.  Uiteraard ontvang je wel een betalingsbewijs per mail zodat je weet dat je de kosten voor een […]