• 06 - 55 797 166 (na 19:00)
  • info@kczeist.nl
  • Blikkenburgerlaan 125, 3703CV Zeist

bezoekadres

Blikkenburgerlaan 125, Zeist
(alleen tijdens trainingen)

Telefoonnummer

(let op na 19:00)
06 – 557 971 66

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Wanneer u het lidmaatschap wenst te beëindigen dient u dit voor 1 december van het lopende verenigingsjaar/kalenderjaar schriftelijk aan de ledenadministratie mee te delen. Zonder opzegging is contributie over het volgende jaar verschuldigd.

Indien u uw lidmaatschap van de KC Zeist wilt opzeggen dan kan dat uitsluitend schriftelijk:
mail : ledenadministratie@kczeist.nl
per post: Postbus 109, 3700 AC Zeist