• info@kczeist.nl
 • Blikkenburgerlaan 125, 3703CV Zeist

bezoekadres

Blikkenburgerlaan 125, Zeist
(alleen tijdens trainingen)

Voor vragen?

Stuur een mail naar info@kczeist.nl

Nieuws
Algemene ledenvergadering 2021

Algemene ledenvergadering 2021

Wij nodigen u (indien u lid bent van onze vereniging) uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse ledenvergadering.
De koffie en thee staan klaar.
Zaterdag 4 september 0m 15:30
Datum:      zaterdag 4 september 2021 15:30
Plaats:      Clubhuis “De Bench”

          Blikkenburgerlaan te Zeist

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 12 september 2020
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie
  • De kascommissie voor het boekjaar 2020 bestaat uit mevr. M. Groot en de heer Eric de Boer, mevr. D van Ee-Muijen is reservelid
 7. Verkiezing kascommissie
  • Aftredend lid is Mevr. M. Groot, reservelid mevr. Van Ee-Muijen dient tot de commissie toe te treden en benoemd te worden tijdens de vergadering. 1 nieuw reserve lid dient benoemd te worden.
 8. Jaarverslag van de cursussen gehoorzaamheid
 9. Jaarverslag van de cursussen behendigheid en Flyball
 10. Jaarverslag van het clubblad
 11. Bestuurverkiezing

Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden

 1. Rondvraag
 2. Sluiting