Basis Opvoeding Cursus

Eisen:
geen
Deze cursus van 6 lessen is bedoeld voor cursisten die met hun hond al de puppycursus hebben gevolgd, of voor cursisten met een “nieuwe” oudere, evt. herplaatste, hond.

Doel:

Deze cursus is opgezet als overbrugging in de zomer of winterperiode van bv. puppycursus naar een vervolgcursus.
Tussen twee cursusseizoenen zit een periode van meestal 3 maanden, en juist in deze periode is een steuntje in de rug bij de opvoeding onontbeerlijk.

Inhoud:
Naast theoretische onderbouwing komen eventueel reeds aangeleerde oefeningen nog eens aan de orde.

Onderdelen:
• Zit
• Af
• Staan
• Blijf
• Meelopen zonder trekken
• Hier komen
• Aandacht oefeningen onder allerlei omstandigheden
• Dierenarts bezoek oefening
• Spel, zowel tussen baas en hond, als tussen hond en overige gezinsleden.

Vervolg:
Gehoorzame Hond, Basis Cursus Gehoorzaamheid, Agility Elementaire Gehoorzaamheid