• info@kczeist.nl
  • Blikkenburgerlaan 125, 3703CV Zeist

bezoekadres

Blikkenburgerlaan 125, Zeist
(alleen tijdens trainingen)

Voor vragen?

Stuur een mail naar info@kczeist.nl

Nieuws

Beste cursisten en leden,

KC Zeist en omstreken is een vereniging en houdt daarom jaarlijks een Algemene Ledenvergadering. Die is voor elk lid toegankelijk en wij nodigen je bij dezen dan ook van harte uit om de vergadering bij te wonen.

Datum: Zondag 17 september 2023
Tijd: 15:00 uur
Locatie: Clubhuis ‘De Bench’ op het terrein van KC Zeist

Agenda
1. Opening
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 24 september 2022
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
       6.1. De kascommissie voor het boekjaar 2022 bestaat uit de mevr. D van Ee-
               Muijen en mevr. C. Tomassen
7. Verkiezing kascommissie
      7.1. Aftredend lid is D. van Ee-Muijen. Mevr. M. Groot dient tot de commissie
             toe te treden en benoemd te worden tijdens de vergadering. Een nieuw
             reserve lid dient benoemd te worden.
8. Jaarverslag van de cursussen gehoorzaamheid
9. Jaarverslag van de cursussen behendigheid en Flyball
10. Jaarverslag van het clubblad
11. Bestuursverkiezing
           Aftredend zijn:Mevr. J. de Boer-Tellez, zij is opnieuw beschikbaar.
           Trudy Takke legt haar functie van secretaris neer, ze zal nog wel als
           vrijwilliger actief blijven voor hulp bij evenementen
12. Rondvraag
13. Sluiting